BPC-7925 SATA

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
SATA1:
Pin 信号名称
S1 GND
S2 TX+
S3 TX-
S4 GND
S5 RX-
S6 RX+
S7 GND
P1 NC
P2 NC
P3 NC
P4 GND
P5 GND
P6 GND
P7 VCC
P8 VCC
P9 VCC
P10 GND
P11 NC
P12 GND
P13 +12V
P14 +12V
P15 +12V